2017 IBS Jobs Conference: Technology, demography and the global division of labour

Registration
Registration and attendance for this event are free.

Attendee

Registration ended 2017-12-03 23:59

ended

Description of the event
Głównymi tematami tegorocznej konferencji będą: starzenie się ludności, technologia, podział umiejętności i zadań w pracy na świecie oraz nierówności na rynkach pracy. Postęp technologiczny i zmiany demograficzne wpływają na rozwój rynków pracy na całym świecie. Wiążą się zarówno z popytem jak i podażą pracy, mogą przyczyniać się do niedopasowania umiejętności do wykonywanej pracy i nierówności w płacach, dochodach czy jakości pracy. Konferencja ma na celu pogłębienie wiedzy o tym jak te zjawiska kształtują rynki pracy na świecie i w jaki sposób można sprostać powstającym z tego powodu wyzwaniom.

Konferencja będzie miała charakter międzynarodowy - wyniki swoich badań zaprezentuje ponad 20 naukowców z wiodących ośrodków naukowych z Polski, Europy i świata (językiem prezentacji będzie angielski). Będzie to zarówno okazja do dyskusji nad wynikami badań i narzędziami badawczymi, jak i wymiany poglądów.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem i szczegółami wydarzenia na stronie konferencji.


***
The main focus of the conference will be on population ageing, technology, the distribution of skills and tasks, and inequalities in the labour markets. Technology progress and demographic change affect labour markets around the world. They influence the structure of labour demand and labour supply, may drive skill mismatches and can aggravate inequalities in wages, income and job quality. The conference aims to deepen the understanding of how these phenomena shape the labour markets around the world and what policies could be formed to address the resulting challenges.

The conference will have an international focus and will gather researchers and policy-makers from around the world (the conference language is English). The event will also facilitate the exchange of ideas between the researchers in these topics.

See the detailed agenda and other details on the conference website.

Date and place

Start: 2017-12-06 09:00
End: 2017-12-07 14:00

Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza, Warszawa

Event website:
http://ibs.org.pl/events/2017-ibs-jobs-conference-technology-demography-and-the-global-division-of-labour/

Share with friends:

Organizer
Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych
jobs_conference@ibs.org.pl
22 629 33 82